Giày Nike Air Max SC

2.650.000

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển mẫu túi khí trên bộ đệm giày. Nike đã nâng tầm thiết kế của mình với thiết kế giày Nike Air Max SC.

Xóa